Agenda

  1. Kempi De Piek, Vlissingen 21 oktober 2017
  2. Kempi Patronaat, Haarlem 26 oktober 2017
november 2017
  1. Kempi Effenaar, Eindhoven 10 november 2017
  2. Kempi Simplon, Groningen 18 november 2017
  3. Kempi Nieuwe Nor, Heerlen 24 november 2017
december 2017
  1. Kempi Paradiso, Amsterdam 22 december 2017