Top-Notch en Nijgh & Van Ditmar presenteren Roofstaat compact

 Top-Notch en Nijgh & Van Ditmar presenteren Roofstaat compact

Roofstaat – wat iedere Nederlander moet weten (2016) behelsde de confronterende overzeese geschiedenis van Nederland in maar liefst 250.000 woorden. Van de roof- en kruistochten in de middeleeuwen tot de massa-executies in voormalig Nederlands-Indië bijna zeventig jaar geleden. Na vijf herdrukken en meer dan 10.000 verkochte exemplaren verschijnt dit najaar Roofstaat compact, waarin de hoogtepunten over de welvaart en rijkdom die Nederlanders uit Azië en Zuid-Amerika haalden zijn teruggebracht naar 248 pagina’s.

In tegenstelling tot het chronologische verhaal dat eerder verscheen is Roofstaat compact een thematische editie die zich richt op zeven vaste praktijken waarmee Nederlanders door de eeuwen heen uit de andere werelddelen winst en welvaart behaalden. Van grof geweld tot geveinsde liefde, waaronder bevolkingen buiten Europa hadden te lijden ten behoeve van het welzijn en de welvaart van Europa.


Het boek komt ook deze keer uit de handen van schrijver Ewald Vanvugt, een auteur met ruim dertig boeken op zijn naam, veelal over Nederlanders overzee. Roofstaat – wat iedere Nederlander moet weten leverde spraakmakende discussies op bij onder meer De Wereld Draait Door, RTL Late Night en NOS. Daarnaast werd het gepaard met vijf sterren door de Volkskrant benoemd als een ‘belangwekkende radicale herschrijving van de vaderlandse geschiedenis.’

‘Roofstaat: Verplichte kost die Nederland niet lust. […] De toekomst vraagt meer dan ooit om een lenige geest, alleen daarom kan het geen kwaad ons grimmig verleden onder ogen te zien. Het lezen van Roofstaat helpt daarbij.’ - Adriaan van Dis

Ewald Vanvugt is schrijver en fotograaf. Vanaf 1980 publiceerde hij onder meer in de Volkskrant, Playboy en Vrij Nederland. Van zijn hand verschenen ruim dertig boeken waaronder Wettig opium. 350 jaar Nederlandse opiumhandel in Azië (1985), De schatten van Lombok. Honderd jaar Nederlandse oorlogsbuit uit Indonesië (1994), Nieuw Zwartboek van Nederland overzee (2011) en Roofstaat. Wat iedere Nederlander moet weten (2015).

Roofstaat compact / Ewald Vanvugt / €18,50 / ISBN 978 90 388 0386 9 / e-book / €9,99 / ISBN 978 90 388 0387 6 / Verschijnt 12 september 2017